Big Data

Giải pháp quản lý dữ liệu lớn cho doanh nghiệp

GMT ĐEM LẠI NHỮNG GIẢI PHÁP THIẾT YẾU CHO DOANH NGHIỆP TRONG THỜI ĐẠI SỐ

Chúng tôi tiếp sức cho doanh nghiệp bằng THÔNG TIN ĐA CHIỀU

HỆ THỐNG DỮ LIỆU LỚN
HỆ THỐNG PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
GIẢI PHÁP TỐI ƯU HÓA DOANH NGHIỆP
GIẢI PHÁP TĂNG TRƯỞNG DOANH NGHIỆP
TRUNG TÂM ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG

Giải Pháp Tối Ưu Hóa Doanh Nghiệp

 

Giải Pháp Tối Ưu Hóa Doanh Nghiệp

 • Tổ chức lại hệ thống dữ liệu và trích xuất dữ liệu cho Doanh nghiệp.
 • Tối ưu hóa các quy trình: mua hàng, tuyển dụng, hậu cần với dữ liệu có cấu trúc.
 • Lập báo cáo theo dõi tình hình hoạt động kinh doanh, khách hàng.
 • Đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing / pushsale.
 • Chăm sóc sức khỏe thương hiệu: giám sát và quản lý khủng hoảng với SocialHeat.

Giải Pháp Tăng Trưởng Doanh Nghiệp

 

Giải Pháp Tăng Trưởng Doanh Nghiệp

 • Phân tích hành vi, tư vấn chiến lược giữ chân khách hàng.
 • Tạo các chiến dịch upsale.
 • Tìm kiếm và đề xuất giải pháp cross sale trên nền tảng điểm chạm khách hàng của doanh nghiệp và các nền tảng khác.
 • Tìm kiếm khách hàng tiềm năng từ thị trường theo đúng nhu cầu vào đúng thời điểm.

Trung Tâm Điểm Chạm Khách Hàng

 

Trung Tâm Điểm Chạm Khách Hàng

 • Bán hàng qua Livestream.
 • E-Commerce.
 • Tele-sales.
 • Trung tâm chăm sóc khách hàng.
 • Theo dõi hình ảnh thương hiệu trên các nền tảng internet, mạng xã hội.
 • Tối ưu các kênh phân phối truyền thống.
GỌI NGAY CHO CHÚNG TÔI ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN 0879 999 899
0778 776 778