GM Telecom - đơn vị cung cấp số điện thoại, giải pháp tổng đài & điểm chạm khách hàng

GM TELECOM ĐƠN VỊ CUNG CẤP 
SỐ ĐIỆN THOẠI, 
GIẢI PHÁP TỔNG ĐÀI & ĐIỂM CHẠM KHÁCH HÀNG

 
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU
PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

PHÂN TÍCH DỮ LIỆU

GMTelecom đem lại sức mạnh cho doanh nghiệp bằng thông tin đa chiều với những giải pháp thiết yếu trong thời đại số bao gồm các giải pháp quản lý, tối ưu hóa dữ liệu, quy trình, các giải pháp tìm và mở rộng thị trường. Đội ngũ của chúng tôi với kinh nghiệm tư vấn phát triển hệ thống cho các doanh nghiệp sẽ cung cấp cho bạn những cập nhật về phương thức quản lý dữ liệu và tư vấn áp dụng phù hợp với đặc tính doanh nghiệp của bạn để đạt được hiệu quả cao nhất. Xem thêm

MARKETING & MEDIA

Marketing trong thời đại số đòi hỏi chuyển đổi về tư duy trong marketing và bán hàng. Các doanh nghiệp thường loay hoay trong việc tìm cách chuyển đổi cách thức tiếp cận khách hàng khi các hình thức truyền thông truyền thống đã giảm hiệu quả một cách rõ rệt.

GM Telecom sẽ giúp bạn:
  • Hoạch định và điều hướng ngân sách truyền thông.
  • Tư vấn lựa chọn cách thức truyền thông phù hợp với thị trường và đặc tính của sản phẩm.
  • Thực hiện/ đồng hành thực hiện các chiến dịch truyền thông, quảng cáo hướng tới hiệu quả.
Xem thêm

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA GMTELECOM